• 29542067_2474945279397522_5075149304250673958_n
  • 29541072_2474945336064183_8901501798809550920_n
  • 29541325_2474945152730868_2359005622295738519_n
  • 29542652_2474946572730726_7201277225221992430_n
  • 29542165_2474945979397452_8144108607994801614_n
  • 29543080_2474944942730889_7571676178826737354_n
  • 29570693_2472506202974763_2771291093185877991_n16
  • 29571360_2474945769397473_2891076063185946146_n
  • 29572671_2472506459641404_7097430378295005190_n69
  • 29598098_2474945072730876_7761211938479775786_n
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy”
Thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy” và triển khai giảng dạy tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân, ngoài việc dạy lồng ghép tài liệu về Bác qua các môn học, Liên đội trường TH Ân Tường Đông đã tổ chức các hoạt động sôi nỗi ...
> Xem chi tiết