Tiêu đề câu hỏiTiêu đề câu hỏi

Xem trả lời

Nội dung trả lời

Tiêu điểm
Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 – 2022 trường TH Ân Tường Đông
QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và bảo quản máy móc,  thiết bị chuyên dùng của Trường Tiểu học Ân Tường Đông
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi,  giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của trường Tiểu học Ân Tường Đông
Bài viết về Cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2021
Bài viết về Cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2021
Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022 trường Tiểu học Ân Tường Đông
KẾ HOẠCH: chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn  cho học sinh tựu trường, đi học trở lại  và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường năm học 2021 - 2022
QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban Vận động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường Tiểu học Ân Tường Đông
KẾ HOẠCH: Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của trường Tiểu học Ân Tường Đông
Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, năm học 2020 – 2021