Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn tại trường TH Ân Tường Đông