Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn tại trường TH Ân Tường Đông

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn tại trường TH Ân Tường Đông