Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai - thông điệp của Ngày hội truyền thông bom mìn tại trường TH Ân Tường Đông

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai - thông điệp của Ngày hội truyền thông bom mìn tại trường TH Ân Tường Đông