20/05/21  Tin tức - Sự kiện  296
Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1
 20/05/21  Tin của trường  51
THÔNG BÁO: Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, Năm học 2020 – 2021  
 05/03/21  Tin tức - Sự kiện  61
QUYẾT ĐỊNH: Về việc  ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí bộ phận Sự nghiệp giáo dục thuộc Trường Tiểu học Ân Tường Đông năm 2021
 15/09/20  Tin tức - Sự kiện  248
V/v tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018
 05/09/20  Tin tức - Sự kiện  136
Sáng nay 5.9, cùng với tất cả các trường học trên cả nước, Trường Tiểu học Ân Tường Đông tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021, năm học có nhiều đặc biệt.
 31/08/20  Tin tức - Sự kiện  869
Báo cáo về việc đảm bảo các điều kiện chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1, năm học 2020-2021