26/05/22  Tin tức - Sự kiện  32
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 – 2022 trường TH Ân Tường Đông
 17/12/21  Tin của trường  117
QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và bảo quản máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Tiểu học Ân Tường Đông
 27/11/21  Tin tức - Sự kiện  137
QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của trường Tiểu học Ân Tường Đông.
 05/11/21  Tin của trường  116
Thực hiện Công văn số 240/GDĐT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về việc hướng dẫn Tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 - 2022. Ngày 04/10/2021, trường Tiểu học ...
 08/09/21  Tin tức - Sự kiện  165
KẾ HOẠCH: chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn  cho học sinh tựu trường, đi học trở lại  và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường năm học 2021 - 2022, trường TH Ân Tường Đông
 23/08/21  Tin của trường  138
QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban Vận động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường Tiểu học Ân Tường Đông