Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường

Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI ÂN
      TRƯỜNG TH ÂN TƯỜNG ĐÔNG
           Số:      /KH-THATĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Ân Tường Đông, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

 chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn  cho học sinh đi học trở lại  và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường

 

Thực hiện Công văn số 746/SGDĐT-GDTrH, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn  cho học sinh đi học trở lại  và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường;

Căn cứ tình hình thực tế và Kế hoạch năm học 2019- 2020, Trường Tiểu học Ân Tường  Đông xây dựng Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn  cho học sinh đi học trở lại  và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường để tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường các biện pháp phòng chuẩn bị các điều kiện  đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường thực hiện tốt việc chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

Triến khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điêu kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

II. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

- Trường Tiểu học Ân Tường Đông.

- Thời gian áp dụng kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường.

 

III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHẤP CHỦ YỂU

1. Đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (dịch COVID-19) trong nhà trường: Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 09/CT- UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn  cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 746/SGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn  cho học sinh đi học trở lại  và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường;

2. Triển khai các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại

a) Chuẩn bị của nhà trường trước khi học sinh đi học trở lại

- Thực hiện vệ sinh khuôn viên trường học vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, tẩy trùng trường, lớp vào ngày 03 tháng 5 năm 2020.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng....; độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường khi học sinh đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Sở GD&ĐT.

- Tập huấn và giao nhiệm vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.

 - Kê lại bàn ghế, chỗ ngồi giữa 2 học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đảm bảo giãn cách ngoài lớp học.

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường hoàn thành chương trình đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020 theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh áp dụng từ năm học 2017-2018.

b) Học sinh đi học trở lại

- Trước khi học sinh đến trường.

+ Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi đến trường;

+ Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế;

+ Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà  đến trường, mang theo nước uống.

- Khi học sinh đến trường.

+ Không cho phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Bố trí người đón học sinh tại cổng trường. Thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường; rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn trước khi vào  lớp học;

+ Bố trí chỗ ngồi giữa 2 học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đảm bảo giãn cách ngoài lớp học, phòng làm việc theo quy định; đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý;

+ Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp để tạo giãn cách và giám sát, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi;

+ Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, phương tiện đưa đón học sinh theo quy định;

+ Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

3. Về xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học

Hướng dẫn học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng đế phòng bệnh viêm phối; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

Phát huy mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em, học sinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

4. Học sinh đến trường cần thực hiện:

- Tất cả các em học sinh đến trường phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt mới được vào cổng;

- Tất cả các em học sinh đều phải rửa tay và sát khuẩn trước khi vào lớp;

- Mỗi em học sinh phải mang theo bình nước sôi để nguội để dùng riêng trong thời gian học tại trường.

- Không đưa tay lên mắt, mũi miệng. Không khạc, nhổ bừa bãi; Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như: Cốc, bình nước.

- Bỏ rác đúng nơi quy định. (Vứt bỏ khẩu trang, khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác y tế và rửa sạch tay).

- Ngồi đúng khoảng cách theo quy định của nhà trường. Giải lao ra chơi trong phòng học;

- Nếu học sinh đang học có biểu hiện sốt nhiệt độ cơ thể trên 37,5 độ hoặc khó thở báo cáo cho giáo viên đang giảng dạy và xuống phòng y tế kiểm tra sức khỏe.

- Đi vệ sinh: đi từng em,  khi em đó vào em khác mới được đi.

5. Những việc giáo viên và viên chức trong nhà trường cần làm

- Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở học sinh rửa tay với nước sạch và xà phòng trước khi vào lớp.

Ngày đầu tiên khi học sinh đi học trở lại: Trước khi vào tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm thông báo quy định, phát cho học sinh tờ danh mục “Những việc học sinh cần làm tại trường để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19” và hướng dẫn cho học sinh thực hiện đúng cách.

- Hằng ngày, trước khi vào mỗi tiết học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên hướng dẫn hoặc đưa ngay học sinh đến trạm y tế để được kiểm tra và thông báo cho phụ huynh biết

 - Kết thúc mỗi buổi học

+ Thực hiện nghiêm việc tổ chức học sinh giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà;

+ Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.         

IV. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO

1. Phân công nhiệm vụ trong nhà trường

a) Hiệu trưởng làm Trưởng ban phụ trách chung, quản lý điều hành toàn bộ công việc; triển khai các biện pháp thực hiện chuẩn bị các điều kiện trước và  và khi học sinh đến trường, đảm bảo an toàn cho giáo viên, nhân viên, học sinh; Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín).

Tập huấn cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Kiểm tra, giám sát việc giáo viên, thực hiện các nội dung theo tờ danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-b) Phó hiệu trưởng làm phó trưởng ban phụ trách tổ chức các hoạt động chuyên môn, quản lý các hoạt động của học sinh theo quy định. 19”.

c) Kế toán văn phòng: chuẩn bị các mẫu theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh, tổng hợp báo cáo hàng ngày, cùng với nhân viên thư viện chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, y tế tại trường học. Liên hệ với trạm y tế xã theo quy định để  phối hợp và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống dịch tại nhà trường; giám sát việc thực hiện khử khuẩn và vệ sinh môi trường trường, lớp.

d) Giáo viên tổng phụ trách: Chuẩn bị bài để tuyên truyền cho học sinh hàng ngày, xây dựng các tờ rơi, áp phích và dán ở những nơi dễ thấy, xây dựng các thông điệp để tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh cá nhân và những việc cần làm của học sinh về cách đeo và quy định đeo khẩu trang, rửa tay; giám sát việc thực hiện khử khuẩn và vệ sinh môi trường trường, lớp,

e) Nhân viên thư viện: Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày; Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học; Bố trí nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch. Tổ chức khử khuẩn trường học ít nhất một lần bằng cách phun nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng. Trực trống cho học sinh ra về.

g) Giáo viên: hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau:

-  Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh.

- Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường; Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì học sinh nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh nghỉ ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).

- Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường.

- Tổ chức đón nhận học sinh tại cổng trường.

h) Nhân viên bảo vệ:

- Không để phụ huynh và người lạ vào trường. Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học.

- Khi khách đến trường nhân viên bảo vệ phải thực hiện những việc sau:

+ Báo với Lãnh đạo nhà trường.

+ Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác (nơi ở), số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết.

2. Phân công trực cổng đo thân nhiệt

TT

Ngày trực

Người trực

Ghi chú

1

Thứ 2

Vũ, Hải, Đáp, Tuyên

 

2

Thứ 3

Ân, Lan, Sương, Vi

 

3

Thứ 4

Giáo, Thảo, Bường, Mơ

 

4

Thứ 5

Ẩn, Tín, Thắm, Huê

 

5

Thứ 6

Ái, Giao, Vũ, Hải

 

             

( Thực hiện hàng tuần)

3. Hiệu lệnh trống cho học sinh ra về

             - 1 tiếng lớp Một và lớp Hai ra về;

             - 3 tiếng lớp Ba  ra về;

             - 6 tiếng lớp Bốn, Năm ra về;

Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch trong nhà trường, những sự việc phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trước khi thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG              

- Lãnh đạo trường;

- Các bộ phận;

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy;

- Lưu:VT,