Thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy” và triển khai giảng dạy tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”

Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy”

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy” và triển khai giảng dạy tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân, ngoài việc dạy lồng ghép tài liệu về Bác qua các môn học, Liên đội trường TH Ân Tường Đông đã tổ chức các hoạt động sôi nỗi và thu hút nhiều học sinh tham gia như:

- Các hoạt động thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và rèn luyện theo tấm gương của Bác.

- Tuần lễ đọc sách để tìm hiểu về xuất thân, con người và sự nghiệp của Bác qua các mẫu chuyện nhỏ.

- Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ.

….

Các hoạt động trên đã đem đến cho học sinh những bài học quý giá về con người và đạo đức, tác phong của Bác, để lại ấn tượng sâu sắc nhất là Hội thi kể chuyện Bác Hồ. Đây là hoạt động giúp học sinh tiếp cận, học tập và rèn luyện theo lối sống của Bác và mang lại hiệu quả tốt trong việc giáo dục học sinh tại đơn vị.