Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022 trường Tiểu học Ân Tường Đông

Thực hiện Công văn số 240/GDĐT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về việc hướng dẫn Tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 - 2022. Ngày 04/10/2021, trường Tiểu học Ân Tường Đông tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022.

Thực hiện Công văn số 240/GDĐT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về việc hướng dẫn Tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 - 2022. Ngày 04/10/2021, trường Tiểu học Ân Tường Đông tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022.

 

Với tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp, Hội nghị đã chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh tại đơn vị và địa phương. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lý Hòa Lợi – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng cùng đại diện các bộ phận, tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, viên chức, người lao động trong nhà trường với số lượng 20 người để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đặc biệt Hội nghị được giám sát và chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị Viên chức – Người lao động trường Tiểu học Ân Tường Đông đã diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi viên chức và người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Điệp – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021 và thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường, để Hội nghị tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Đồng chí Lý Hòa Lợi, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã trình bày báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong năm học 2020 – 2021. Đồng chí đã nêu rõ những mặt đạt được trong việc thực hiện công tác dân chủ trong nhà trường, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2020-2021 của đơn vị đồng thời đánh giá những mặt hạn chế, nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại đó trước Hội nghị.

Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Lãnh đạo của Phòng giáo dục đã biểu dương những kết quả đạt được của các trường và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dạy và học sắp đến, yêu cầu các trường phải chủ động, linh hoạt để tổ chức các hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phúc tạp, Ban giám hiệu các trường phải có phương án và kế hoạch cụ thể để có thể chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến, đảm bảo nghỉ học không ngừng học trong điều kiện dịch bệnh bùng phát.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, đồng chí Huỳnh Văn Bường, Chủ tịch CĐCS cũng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020 – 2021 và thông qua Đề án thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 để Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến và là động lực để cho mỗi viên chức, người lao động của trường phấn đấu nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.

 

 

 

Hội nghị cũng đã chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Chủ tịch công đoàn nhà trường thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể Hội đồng sư phạm. Thay mặt đoàn thư ký đồng chí Đăng Thị Giao thông qua dự thảo Nghị quyết, cuối cùng đồng chí Lý Hòa Lợi thay măt Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết và biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể nhà trường đã đạt được trong năm học qua; đồng thời tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2021 – 2022.

Hội nghị Viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Ân Tường Đông đã đồng thuận và thống nhất 100% các chỉ tiêu mà hội nghị đã đề ra Hội nghị đã thành công tốt đẹp! Trường Tiểu học Ân Tường Đông tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy thành quả đạt được, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển ngày càng bền vững, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài viết liên quan