KẾ HOẠCH: Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của trường Tiểu học Ân Tường Đông

KẾ HOẠCH: Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của trường Tiểu học Ân Tường Đông

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 32/KH-THATĐÂn Tường Đông, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Hoài Ân về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

của trường Tiểu học Ân Tường Đông

 

          Căn cứ Kế hoạch số 1603/KH-SGDĐT ngày 05/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bình Định về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

          Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện Ủy Hoài Ân về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

          Căn cứ Kế hoạch 29/KH-GDĐT, ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

          Trường Tiểu học Ân Tường Đông lập Kế hoạch Phòng, chống dịch Covid-19 với các nội dung cụ thể sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 14/CT-HUngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện Ủy Hoài Ân về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịchCovid-19 trên địa bàn huyện.

          - Triển khai các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong quá trình làm việc, học tập tại nhà trường.

          - Tập trung phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài, phát hiện sớm, cùng cơ sở Y tế địa phương khoanh vùng dập dịch triệt để, không để lây lan dịch.

          2. Yêu cầu

          - Toàn thể viên chức, người lao động, học sinh trong toàn trường tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng dân cư nơi sinh sống.

          - Lãnh đạo nhà trường và các thành viên Ban vận động chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà trường, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

          II. NHIỆM VỤ

          1. Công tác chỉ đạo, điều hành

          - Nhà trường thành lập Ban Vận động thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của Trường Tiểu học Ân Tường Đông và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

          - Kịp thời phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chủ yếu là Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch trong nhà trường.

          2. Công tác tuyên truyền, phổ biến

          Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; văn bản, Kế hoạch của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Sở GD&ĐT Bình Định liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến viên chức, người lao động, học sinh trong nhà trường nắm bắt, đặc biệt là các quy định về xử phạt hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

          3. Công tác phòng ngừa

          - Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, bố trí xà phòng rửa tay tại các khu vệ sinh của đơn vị; bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại vị trí ra, vào trường học.

          - Giám sát, nhắc nhở việc đeo khẩu trang đối với viên chức, người lao động, học sinh; thực hiện khai báo y tế qua phần mềm nCovi; hạn chế tối đa ra đường sau 21h00 hàng ngày.

          - Đo thân nhiệt và yêu cầu khách đến liên hệ công tác phải khai báo y tế hoặc quét mã QR.

          - Tạm dừng các cuộc họp, hoạt động tập trung đông người; giữ khoảng cách tiếp xúc (2 m) với người xung quanh.

          - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phân công, bố trí viên chức làm việc tại nhà thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

          - Chỉ đạo, điều hành trên trang thông tin nhà trường, Zalo nhóm, Smas.

          - Nhắc nhở thường xuyên viên chức, người lao động, học sinh rửa tay bằng xà phòng và nghiêm túc thực hiện 5K khi đến trường và ở gia đình.

          III. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÁP ỨNG KHI CÓ TÌNH HUỐNG

          1. Phương án đáp ứng khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 tại khu dân cư gần trụ sở làm việc

          - Lau nền nhà, tay nắm cửa, bàn ghế và bề mặt các đồ vật khác trong phòng làm việc của nhà trường bằng dung dịch sát khuẩn.

          - Cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa phương, đảm bảo bám sát diễn biến của dịch bệnh để có phương án ứng phó kịp thời.

          - Linh hoạt cho một bộ phận công chức, viên chức, người lao động ở nhà làm việc qua mạng Internet.

          - Thông báo ngay cho Tổ phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị theo dõi khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như: sốt, ho, đau họng, khó thở...

          2. Phương án đáp ứng khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV- 2 hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 xảy ra tại trường học.

          - Thông báo ngay cho Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, chính quyền địa phương hoặc gọi điện thoại theo số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 để được hướng dẫn kịp thời: Sở Y tế, 18009271; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 0888717559.

          - Vệ sinh, khử trùng phòng làm việc của người nghi ngờ, mắc Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. Phòng của người nghi ngờ, mắc Covid-19 chỉ được sử dụng trở lại sau khi được khử trùng.

          - Đối với viên chức, người lao động: thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân như sử dụng quần áo phòng hộ, thực hiện 5K...; rửa tay ngay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước và sau mỗi lần vào/ra cơ quan.

          - Sắp xếp cho một bộ phận viên chức, người lao động ở nhà làm việc qua mạng Internet.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nhà trường chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện các công việc cụ thể theo các nội dung xác định tại Kế hoạch này.

          2. Các tổ trưởng Chuyên môn, Văn phòng  có nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

          3. Tất cả viên chức và người lao động trong nhà trường chịu trách nhiệm giữ an toàn về bản thân cũng như người thân trong gia đình về việc phòng, chống dịch.

          Đề nghị các thành viên trong nhà trường triển khai và nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                                                                      (đã ký)

- UBND xã (b/c);

- Lãnh đạo trường;

- Các bộ phận (t/h);                                                                                                                                         Lý Hòa Lợi

- Lưu: VT.

                                                                                      

 

Bài viết liên quan