Đội võ cổ truyền Trường TH Ân Tường Đông năm học 2017 - 2018

Trường TH Ân Tường Đông  tổ chức dạy võ cổ truyền cho học sinh theo hình thức câu lạc bộ

-Giáo viên: Giáo viên thầy Dương Trần Tân Trạng

-Võ sinh: Là học sinh của trường tự nguyện đăng ký sinh hoạt câu lạc bộ.

Liên hệ thầy Võ Ngọc Hải phụ trách bộ môn .

Điên thoại : 

Email        :